Badulla Map

Municipal Councils
Badulla
Bandarawela
Urban Councils
Haputhale
Pradeshiya Sabha
Mahiyanganaya
Rideemaliyadda

Meegahakiula

Kandaketiya
Soranathota
Badulla
Passara
Haliela
Welimada
Uvaparanagama
Bandarawela
Ella
Haputhale
Haldummulla
Lunugala